Hur värderar man ett bolag

När man ger sig ut på jakt efter nya aktier att plocka in i sin portfölj är det många parametrar man tittar efter. Vissa lägger mest fokus på hur omsättningen eller vinsten utvecklas, medan vissa jagar efter undervärderade bolag. Båda dessa faller under fundamental analys, dvs. man kollar på bolagets siffror. Vissa bryr sig inte alls om fundamenta utan använder sig mest av teknisk analys, det vill säga grafisk eller mönsteranalys av kursutvecklingen för aktien eller instrumentet.

Det finns många olika nyckeltal som används för att värdera ett bolag. Några av de vanligaste är:

 • P/E
  En förkortning för price/earnings och är ett av de vanligaste nyckeltalen för att bedöma ett bolags värdering. Price står för aktiens pris och earnings står för bolagets vinst. Nyckeltalet visar alltså priset på en aktie i relation till bolagets vinst per aktie. Du räknar ut ett företags P/E-tal genom att dela aktiens pris med bolagets vinst per aktie. Snittet på P/E-talet för Stockholmsbörsen senaste hundra åren har varit omkring 14-15. 

  Förenklat kan ett lågt P/E-tal betyda att bolaget är lågt värderat (billigt) alternativt att marknaden har väldigt låga förväntningar på kommande års vinster. Likaså betyder ett högt P/E att bolaget är högt värderat och därmed har höga förväntningar på framtiden. Bolag som har hög tillväxt förtjänar högre värdering än bolag som inte växer lika mycket, då de växer in i värderingen snabbare. Ofta är också P/E-talet olika i olika branscher, därför brukar man oftast jämföra ett bolags P/E-tal mot ett bolag i samma bransch. Ett negativ P/E-tal betyder att bolaget ej gör någon vinst alls. 
 • P/S
  P/S-talet visar en akties pris i relation till bolagets försäljning/omsättning. Det är alltså en förkortning av prices/sales. För att räkna ut ett företags P/S-tal delar du aktiens pris med bolagets omsättning per aktie. Ett högt P/S tal kan betyda att bolaget är högt värderat, men det kan också betyda bolaget är mycket lönsamt med goda marginaler och välskött. Tvärtom kan ett lågt P/S-tal visa på att bolaget är antingen lågt värderat eller har dålig lönsamhet jämfört med sina peers. Detta nyckeltal kan t.ex. användas när bolaget inte gör någon vinst då P/E-talet inte är applicerbart då.
 • PEG
  Detta är en liten vidareutveckling av P/E-talet, och lite av en personlig favorit. Detta tar nämligen hänsyn till ett bolags vinsttillväxt också. Man räknar på hur dyrt bolaget är i relation till hur snabbt deras vinst ökar. För att räkna ut PEG-talet tar man alltså P/E-talet delat med vinsttillväxten. En tumregel brukar vara att ett PEG under 1,5 är attraktivt värderat, medan PEG över 2,0 är i överkant. 
 • EV/EBIT
  Ett inte riktigt lika vanligt värderingsmått som övriga men likväl ett intressant nyckeltal. EV står för enterprise value eller företagsvärde på svenska. EBIT står för earnings before interest and taxes dvs. resultatet före räntekostnader och skatter, alltså rörelseresultatet. P/E-talet tar inte hänsyn till bolagets skulder vilket detta nyckeltal gör. Detta nyckeltal beräknar alltså bolagets värdering i förhållande till rörelseresultatet, justerat för skulder. Det finns även ett snarlikt nyckeltal som kallas EV/EBITDA, som också tar hänsyn till avskrivningar och goodwill-avskrivningar. Dessa kan alltså vara bra att kika på tillsammans med nyckeltalet för att få en bättre bild av bolaget.
 • P/B
  Ännu ett nyckeltal som kanske inte hör till de allra vanligaste men som ändå kan vara bra att ha koll på, nämligen price/book. Detta nyckeltal mäter hur mycket man betalar för bolagets egna kapital, dvs för att ta fram det delar man aktiepriset med det egna kapitalet per aktie. Ett företag med P/B på 0,5 skulle kunna liknas med att du betalar 50 kr och får något värt 100 kr. Detta är en förenklad slutsats och P/B bör användas i kombination med andra nyckeltal för att ge en total bild av företaget.
 • Rule of 40
  Ett annat sätt att “värdera” om ett tillväxtbolag som går med förlust är prisvärt är att använda rule of 40. Detta betyder att du tar omsättningstillväxten + vinstmarginalen och summan ska då bli över 40 för att bolaget ska vara prisvärt. Om vinstmarginalen är negativ tar man helt enkelt omsättningstillväxten minus marginalen.

Detta är några av de grundläggande nyckeltalen som kan vara bra att hålla koll på när man ska värdera ett bolag. Ett enda värderingsnyckeltal fungerar sällan bra, utan om man använder flera kan man få en bättre bild av helheten. Som tidigare nämnt är det inte enbart värderingen som bör avgöra ens investeringsbeslut. Oftast kollar man t.ex. vinst och omsättningstillväxt, skuldsättning, marginaler m.m.

Man kan analysera ett bolag i all oändlighet i princip. Hur mycket man vill dyka ner i varje enskilt bolag är olika från person till person. Om man t.ex. endast innehar fyra aktier krävs förmodligen mer och djupare research än om du har 100 bolag. Själv sysslar jag t.ex. mestadels med systematiska strategier och därmed scannar jag av och sållar ut bolagen enligt vissa kriterier och handlar sedan dessa utan någon djupare analys.

Vilka nyckeltal kollar ni först när ni investerar?

2 svar på ”Hur värderar man ett bolag”

 1. Visste inte ens att du försökte dig på och värdera själv;)

  Skämt åsido, kollar på de 5 första som du skrev men aldrig använt rule of 40. Ek/a, fcf/a, oms tillväxt, vinst tillväxt, ebit marginal är några andra som jag även tar en kik på.

  Även viktigt med en bra ledning och kommunikation är saker som jag tycker är bra. Pilotskolan är ett plus.

  Svara
  • Haha, inget jag använder mig av just nu men tycker ändå det är intressant att kolla och reflektera över! Vinst och omsättningstillväxt ihop med värdering är det viktigaste för mig, men även som du säger ledning, kommunikation och pilotskolan kan make it or break it också! 😉

   Svara

Lämna en kommentar