Ombalansering Kvantstrategier – Q3 2022

Sommarbörsen flög förbi i en rasande fart och det är dags att spana in hur det gått för mina systematiska strategier senaste kvartalet!

Totalt sett ett OK kvartal, kvanten gick lite bättre än index och trendande tillväxt lite sämre än index. Sedan förra kvartalet kör jag alltså endast 10 bolag i Trendande Tillväxt.

Här nedan kan du läsa om hur bolagen i varje portfölj sållas ut. Vill du läsa en komplett guide hur du själv gör detta kan du göra det här.

Kvantportföljen

  • Trendande Värde: Den mest komplicerade, rankningssystem av P/E, P/B, P/S, P/FCF, EV/EBITDA och direktavkastning. Sedan rangordnas de 40 högst rankade med sammansatt momentum dvs. 3, 6 och 12 månaders kurshistorik delat på tre. De 5 bästa köper jag! Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och endast Stockholmsbörsen (Large, Mid, Small Cap).
  • Trendande Utdelning: De 40 aktier med högst direktavkastning sållas ut och rankas sedan med sammansatt momentum, de fem bästa väljs ut. Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och endast Stockholmsbörsen (Large, Mid, Small Cap).
  • Trendande Kvalitet: Rankingsystem baserat på högst ROIC, ROE, ROA & FCFROE. De 40 med bäst rank sållas ut och rankas sedan med sammansatt momentum, de fem bästa väljs ut. Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och endast Stockholmsbörsen (Large, Mid, Small Cap).
  • Sammansatt momentum: De fem bolagen med högst sammansatt momentum, dvs. 3, 6 och 12 månaders kurshistorik delat på tre, vinner. Först sållas 20% (isch) av bolagen bort genom F-score. Bolag med omkring 2 eller lägre i F-score filtreras bort. Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och endast Stockholmsbörsen (Large, Mid, Small Cap).

Trendande Tillväxt

  • Jag filtrerar på 1 och 3 års vinst och omsättningstillväxt, där jag screenar fram de 40 bolag med högst värden på dessa nyckeltal. Jag filtrerar även bort alla bolag som inte gått med vinst alla de tre senaste åren med hjälp av PE-talet. Jag investerar sedan i de 20 bolag av dessa 40 med högst sammansatt momentum dvs. 3, 6 och 12 månaders kurshistorik delat på tre. Minst 500mkr i börsvärde, finans och fastighetsaktier exkluderas och alla listor inkluderas.

Jag försöker hålla innehaven någorlunda likaviktade, men om ett innehav sprungit iväg något brukar jag oftast låta det löpa. Om den slutar prestera kommer innehavet ganska snabbt bytas ut ändå.

Notera att det endast är sammansatt momentum som ombalanseras i Kvantportföljen detta kvartal, då övriga strategier i den portföljen balanseras om årsvis. Jag bifogar även topp 20 innehav i Trendande Tillväxt för dig som fortsättningsvis vill investera i topp 20, dessa kan du se här.

Notera att enbart 1/2 av aktierna Africa Oil säljs i Kvantportföljen, detta då den är med i trendande kvalitet också och vi i detta kvartal endast rebalanserar sammansatt momentum.

Kvantportföljen

Trendande Tillväxt

2 svar på ”Ombalansering Kvantstrategier – Q3 2022”

  1. Hej,

    varför väljer du att ombalansera första dagen i den sista månaden av kvartalet? Har du någon strategi/rutin vid ombalanseringen som sker i Q1 när i tiden bolagen släpper sina årsbokslut då du ska screena och investera på den informationen? Specifikt de årliga portföljerna eller hur tänker du också kvartalsvis för att fånga bolagens rapporteringar?

    Svara

Lämna en kommentar