Sälja aktier/fonder i depå & flytta till ISK?

En fråga som ofta återkommer bland människor som precis kommit igång med sitt börssparande är om man borde sälja av sina gamla fonder eller aktier som de har på en aktie/fonddepå, ofta hos någon storbank, och flytta dessa till ett ISK. Anledningen till att man vill göra detta kan dels vara att man vill samla sitt sparande på ett ställe, men också ofta för att komma bort från 30% vinstskatt som det är på en aktiedepå. ISK eller kapitalförsäkring är oftast betydligt mer förmånligt då man där betalar en liten, liten procent av ens totala kapital, oavsett vinst eller förlust. Samtidigt behöver man ej heller deklarera köp/sälj med ISK/KF, utan allt är förtryckt i deklarationen. Med en aktiedepå måste man manuellt mata in sina affärer under året. 

Kortfattat kan man säga att jag tycker svaret är att om man börjar man ett nytt sparande i aktier och fonder, så bör man välja ISK eller KF. Om man redan har ett sparande i en depå i en storbank så tycker jag också att man ska byta till ISK/KF på t.ex. Avanza. I de flesta fall blir detta den bästa lösningen.

Nu till det komplicerade långa svaret. För att kunna göra en uträkning på detta måste man göra vissa antaganden, alltså finns det inget riktigt facit. Dessa är t.ex. vad man tror statslåneräntan kommer vara kommande år, vilket påverkar ISK-skatten. Det beror också till viss del på sparhorisont och hur stor vinsten är.

Vi tar nu ett exempel. Din mor och far var snäll och satte in 10.000 kr i Swedbanks Allemansfond när du föddes och när du är 18 år får du dessa pengar och de har nu förvandlats till 100.000. Alltså är 90.000 vinst. Om du skulle fortsätta låta dessa pengar ligga i 20 år till med 10% avkastning årligen skulle du efter realiserad vinst och fondskatt ha 462.514. Om du däremot istället skulle tagit ut dina 100.000 kr, skattat 30% av vinsten och lagt in det i ett ISK, haft 442.034  efter 20 år. Detta med antagandet att den genomsnittliga statslåneräntan ligger på 1%. En liten vinst för aktiedepå i detta fallet alltså.

Vi tar nu ett annat exempel. Denna gång har vi återigen 100.000 kr men endast 10.000 är vinst. Vår sparhorisont är nu bara 10 år men avkastningen är fortfarande 10% årligen. Vi gör också antagandet att genomsnittliga statslåneräntan är 0,5%. Med dessa förhållanden har du på en aktie/fonddepå 206.303 skattat och klart efter tio år samt 242.316 om du sålt av och placerat pengarna i ett ISK istället. Här är alltså ISK mer förmånligt.

Som vi ser är det svårt att säga vad som alltid är bäst. Enligt mig, som jag tidigare sa, är ISK eller KF oftast att föredra, mestadels för smidigheten men också för det oftast kan vara mest lönsamt eller åtminstone snarlikt lönsamt. Man ska dock vara medveten om att ISK är väldigt förmånligt just nu och man vet inte hur denna sparform kommer se ut i framtiden. Man bör också vara medveten om att man kan använda sig av schablonbeskattning i aktie/fonddepå också, vilket är mer lönsamt än vanliga 30% vinstskatt om din vinst överstiger 400%. Denna metod antar att inköpspriset var 20% av försäljningspriset. Alltså räknas endast 80% som vinst och som underlag för skatt. Du kan läsa mer om detta på Skatteverket.

Rika Tillsammans pysslar ibland med grejor jag inte riktigt står bakom men deras kalkylator för att behålla värdepapper i depå eller flytta till ISK är väldigt fiffig. Här kan du knappra in just ditt specifika fall och se vad som är mest lönsamt för just din situation.

ISK eller kapitalförsäkring är annan fråga man kan ställa sig. Enkelt förklarat bör du ha KF om du handlar utländska aktier medan ISK fungerar lika bra om du endast handlar svenska aktier eller fonder.

Lämna en kommentar

 

Exit mobile version