Uppdaterat backtest av Trendande Tillväxt

För en tid sedan gjorde jag ett backtest av min portfölj Trendande Tillväxt. Anledningen till detta var för jag ville jämföra hur portföljen gått om jag balanserat om den årsvis vs. kvartalsvis samt hur avkastningen varit om jag inkluderat 20, 10 eller 5 bolag. Jag rekommenderar dig att läsa det inlägget först om du inte redan läst det, innan du läser vidare.

Nu har jag alltså gjort ett litet uppdaterat test. Detta då jag ville få det årsvisa backtestet mer “korrekt”. Tidigare hade jag november -19 som startdatum, då jag ännu inte hade data fram till februari -22. Jag ville starta testet februari -20 istället, då det är vid den perioden som bolagens årsrapporter kommer in, och då strategin är tänkt att ombalanseras om man vill ombalansera på årsbasis.

En annan anledningen är att börsen skakat till rejält i år, särskilt för tillväxtbolagen som återfinns i denna portföljen. Senaste två åren har det i princip varit guld och gröna skogar för alla bolagen i denna portfölj, men nu återfinns alltså en period i testet där det gått rejält sämre för många bolag. T.ex. Sinch som varit ständigt återkommande i denna portfölj är i år ner hela -53%.

Förändringarna i detta test, jämfört med föregående, är alltså att alla bolagen i det årsvisa testet är utbytta helt. Detta då det testet endast består av två perioder. I det kvartalsvisa testet försvinner alltså den första perioden och in kommer istället den “nya” senaste perioden. Totalt består det testet av 8 olika perioder, dvs. kvartalsvisa ombalanseringar under två år.

Avkastningen och perioden jag undersökt är alltså mellan 2020-03-01 till 2022-03-01. Topp 5 etc betyder alltså att jag investerar i de 5 bolagen med högst sammansatt momentum av de 40 bolagen jag sållat ut enligt strategin ovan. Låt oss kika på resultatet!

Som ni ser har strategin fortfarande överavkastat index rejält under denna period, dock brutalt mycket sämre än under förra perioden. Vi ser också samma mönster som vi såg i mitt föregående backtest, och som många andra backtest på liknande strategier visat, färre bolag ger högre avkastning.

Fortsättningsvis har kvartalsvis ombalansering oftast givit högre avkastning, förutom vid 20 bolag då årlig ombalansering faktiskt varit mer lönsamt. Som vanligt ska dock dessa siffror tas med nypa salt, då det endast är två års historik backtestet baseras på. Trots det tycker jag dessa siffror är intressanta och, som jag var inne på i mitt förra inlägg, gäller det att verkligen fundera över om jag ska minska innehaven i min trendande tillväxt något.

Lämna en kommentar

 

Exit mobile version